Tělo a duše

Nabízím jednoduché pohybové a relaxační techniky vedoucí k podpoře celkového zdraví.

K trvalému zdraví vede několik cest. Všechny tyto cesty mě vedly k uvědomění, že dokážeme ovlivnit fungování našeho těla prostřednictvím svých myšlenkových pochodů, své inteligence, svých emocí, svého chování a svých tužeb. Všechno v našem životě má nějaký vliv a naopak nějaký potenciál. Vzduch, který dýcháme, přátelé, s nimiž trávíme čas, televizní pořady, na které se díváme, jídlo a pití, kterým své tělo vyživujeme. Všechno, co ve svém životě prožíváme je ovlivněno určitým prvkem subjektivity, tím, jak věci prožíváme a jak si je zpracujeme, zda žijeme ve strachu, nebo v lásce, zda jsme otevření či cyničtí. Právě toto rozhodne, proč někdo onemocní a jiný zůstane zdravý.

Naše tělo celoživotně neustále regeneruje. Téměř každá buňka se každoročně nahradí novou. Pravidelně se nám obnovuje srdeční tkáň, játra, mozek, kůže, střevo. Celý tento proces obnovy těla každoročně dle principů zákonů přírody obnovuje životní toky uvnitř nás.

Co se ale v našem těle nemění? Bez našeho uvážení a cílené snahy se nemění naše naučené vzorce, naše myšlenky, náš vztah k sobě samému, vztah ke svým rodičům, od kterých rodové vzorce přijímáme. To je přesně ono, s čím je potřeba se spojit, zhodnotit, zpracovat a v neposlední řadě zrealizovat, tedy ŽÍT.

V PORADNÁCH, ale hlavně na VÍKENDOVÝCH SETKÁNÍCH Vás jednoduchými praktikami vedu k uvědomování si sebe sama, své hodnoty těla, myšlenek, emocí, života, a společně hledáme možnosti, JAK vystoupit ze zkostnatělých a svazujících rodových vzorců a žít život, jaký chcete mít, bez role oběti a s vědomím své vlastní hodnoty.

Jednoduchá technika pro začátek

Najděte si místo, kde nebudete nikým rušeni. Může to být kdekoli, kde budete chvíli sami (doma nebo i klidně v přírodě). Sedněte si, soustřeďte se sami na sebe a začněte se ptát a zapište si:

Co v životě chci x Co v životě mám

Pokud v životě žijete přesně to, co chcete na všech úrovních žití, tak Vám z celého srdce blahopřeji.

Pokud to tak není, začněte přemýšlet a po těch nejmenších krůčcích plánovat.

Co mám udělat pro to, abych dosáhl... např. trvalé zdraví, pochopení u svého partnera, smysluplné práce, která mě bude bavit... dosaďte si tam to svoje, kam se chcete pohnout.

Utvořte si sami v sobě představu, jak to chcete, no a závěr – začněte to sami dělat, zkoušejte, hledejte různé cesty (ne vždy se hned všechno povede). Realizujte, tvořte.

Choďte si k sobě, do svého klidu pro odpovědi a posouvejte se. Když se za čas ohlédnete, tak zjistíte, že vytrvalost a píle vás odmění. Budete v cíli.

Opatrujte se a mějte se rádi, Barbora