Uvolněte se a dýchejte….

Dech je inspirací a předlohou pro každou činnost v životě. Když dýcháme dobře, plně a zhluboka, můžeme se dobře pohybovat i cítit. Všechny oblasti našeho života, od tělesného a duševního zdraví až po citovou vyváženost a blaho, jsou ovlivněny způsobem, jakým dýcháme. Když dýcháme zhluboka a plně: Tělo se uvolní a začne se zbavovat napětí, a […]